THE PERSISTENCE OF TIME (2021)

The Cabinetmaker´s Autumn Exhibition 2021
Tid, Takt og Tone

Year:
2021

Venue
Sophienholm

Title
THE PERSISTENCE OF TIME
Tiden er et sociokulturelt fænomen og det mekaniske ur en nøgleteknologi
til at forstå den moderne verden.
Soluret repræsenterer en tidsforståelse med en jordisk reference,
som alternativ til den mekaniske installation af abstraheret tid og rum med
mekaniske og atomiske ure.
Værket udtrykker hvordan konstruerede tidsligheder sammenflettes og påvirkes af hinanden. Tiden er udholdende, men er jorden?

Dimensions:
H 250 x W 60 x D 60 cm

Concept and text in collaboration with Mé Kjaergaard

Produced by:
Ambiente A/S

Materials:
Lacquered steel and plywood

SPECIAL THANKS TO MICHAEL SKJØDT, NANNA GRAM AND MÉ KJAERGAARD